Varbanovbooks.com

Dealers |
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Нумизматична литература от издателство Адиком

Иван Върбанов   ГРЪЦКИ ИМПЕРАТОРСКИ МОНЕТИ

 

GIC I

       Том. 1  Дакия, Горна Мизия, Долна Мизия - на английски, първо издание, Бургас 2005 год., твърди корици със суперобложка UV лак, 472 стр.

       Първият том съдържа кратко описание на лицевите и опакови типове гръцки императорски монети, отсичани в балканските монетарници, след което следва подробно описание на гръцките императорски монети отсичани в Дакия, Горна Мизия (Виминациум) и Долна Мизия (Калатис, Дионисопол, Истрос,  Марцианопол, Никополис ад Иструм, Одесос и Томи). Описани са над 5820 гръцки императорски монети, представени са 1720 черно-бели снимки. Като приложение са представени подробна карта на градовете на Балканския полуостров издавали гръцки императорски монети, както и азбучен указател на императорите, техните роднини и лица присъстващи в монетосеченето. Всяка оригинана книга е комплектована с копие на рядка монета от Марцианопол.

 

 

 

GIC II

       Том. 2  Тракия (от Абдера до Пауталия) - на английски, първо издание, Бургас 2005 год., твърди корици със суперобложка UV лак, 472 стр.

       Вторият том съдържа подробно описание на гръцките императорски монети, отсичани в Тракия. Поради големия обем на монетите издавани в тази провинция, част от градовете са описани в трети том. В този том са разгледани градовете: Абдера, Енос, Анхиало, Аполония Понтика, Августа Траяна,  Бизия, Бизантион, Деултум, Хадрианопол, Маронея, Месембрия, Никополис ад Местум и Пауталия. Описани са над 5250 гръцки императорски монети, представени са 1742 черно-бели снимки. Като приложение са представени подробна карта на градовете на Балканския полуостров издавали гръцки императорски монети, както и азбучен указател на императорите, техните роднини и лица присъстващи в монетосеченето. Всяка оригинана книга е комплектована с копие на рядка монета от Пауталия.

 

 

 

GIC III

       Том. 3  Тракия (от Перинт до Траянопол), Тракийски Херсонес, Тракийски острови, Македония - на английски, първо издание, Бургас 2007 год., твърди корици със суперобложка UV лак, 552 стр.

       Третият том съдържа подробно описание на гръцките императорски монети, отсичани в Тракия (градовете: Перинт, Филипопол, Плотинопол, Сердика, Топир и Траянопол), Тракийски Херсонес (Елеос, Сестос и Цела), Тракийски острови (Имброc, Самотраки и Тасос) и Македония (Четвърта македонска област, Аполония, Амфиполис, Касандрия, Диум, Едеса, Пела, Филипи, Стоби и Тесалоника). Описани са 4837 гръцки императорски монети, представени са 1,561 черно-бели снимки и илюстрации. Като приложение са представени подробна карта на градовете на Балканския полуостров издавали гръцки императорски монети, както и азбучен указател на императорите, техните роднини и лица, присъстващи в монетосеченето. Всяка оригинана книга е комплектована с копие на рядка монета от Филипопол.

 

 

GIC I

       Том.1  Дакия, Горна Мизия, Долна Мизия - на български, първо издание, Бургас 2002 год., твърди корици със суперобложка, 334 стр.

        Първият том съдържа кратко описание на лицевите и опакови типове гръцки императорски монети, отсичани в балканските монетарници, след което следва подробно описание на гръцките императорски монети отсичани в Дакия, Горна Мизия (Виминациум) и Долна Мизия (Дионисопол, Истрос, Калатис, Марцианопол, Никополис ад Иструм, Одесос и Томи). Описани са 4695 гръцки императорски монети, представени са 1040 черно-бели илюстрации. Като приложение са представени подробна карта на градовете на Балканския полуостров издавали гръцки императорски монети, както и азбучен указател на императорите, техните роднини и лица присъстващи в монетосеченето.

 

 

 

GIC II

       Том.2  Тракия (от Абдера до Плотинопол) - на български, първо издание, Бургас 2002 год., твърди корици със суперобложка, 334 стр.

        Вторият том съдържа подробно описание на гръцките императорски монети, отсичани в Тракия. Поради големия обем на монетите издавани в тази провинция, част от градовете са описани в трети том. В този том са разгледани градовете: Абдера, Августа Траяна, Анхиало, Аполония Понтика, Бизантион, Бизия, Деултум, Маронея, Месембрия, Никополис ад Местум, Пауталия, Перинт и Плотинопол. Описани са 4251 гръцки императорски монети, представени са 1062 черно-бели снимки и една илюстрация. Като приложение са представени подробна карта на градовете на Балканския полуостров издавали гръцки императорски монети, както и азбучен указател на императорите, техните роднини и лица присъстващи в монетосеченето.

 

 

 

GIC III

       Том.3  Тракия (от Сердика до Хадрианопол), Тракийски Херсонес, Тракийски острови, Македония - на български, първо издание, Бургас 2002 год., твърди корици със суперобложка, 340 стр.

        Третият том съдържа подробно описание на гръцките императорски монети, отсичани в Тракия (градовете: Сердика, Топир, Траянопол, Филипопол и Хадрианопол), Тракийски Херсонес (Елеос, Сестос и Цела), Тракийски острови (Имброс, Самотраки и Тасос) и Македония (Четвърта македонска област, Амфиполис, Дион, Едеса, Касандрия, Пела, Стоби, Тесалоника и Филипи). Описани са 3242 гръцки императорски монети, представени са 1011 черно-бели снимки и 15 илюстрации. Като приложение са представени подробна карта на градовете на Балканския полуостров издавали гръцки императорски монети, анотационно представяне на римски императори и техните родственици, чиито образ присъства върху гръцки императорски монети в Дакия, Мизия, Тракия и Македония, както и азбучен указател на императорите, техните роднини и лица, присъстващи в монетосеченето.

 

 

GIC IV

       Том.4  Западна Сридиземноморска област, Източна Средиземноморска област, Гърция и гръцки острови, Мала Азия - на български, първо издание, Бургас 2002 год., твърди корици със суперобложка, 468 стр.

       Четвъртият том съдържа кратко описание на лицевите и опакови типове гръцки императорски монети, отсичани в останалите римски провинциални монетарници, след което следва анотационно описание на гръцките императорски монети отсичани в повече от 600 монетарници в Западна Сридиземноморска област, Източна Средиземноморска област, Гърция и гръцки острови, Мала Азия. Описани са 4635 гръцки императорски монети, представени са 1193 черно-бели снимки. Като приложение са представени подробни карти на градовете от гореописаните области, издавали гръцки императорски монети, азбучник на най-често срещаните надписи, с които са изписвани градовете върху опакото на монетите, както и азбучен указател на императорите, техните роднини и лица присъстващи в монетосеченето.

 

logoAbout Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us |© 2007 ADICOM Publishers