logo Varbanovbooks.com

НОВИНИ

Ant Pius averseAnt Pius reverse

Издателство АДИКОМ

Римски монети

          В момента работим по най-подробния каталог на римски монети издаван досега. В него са включени както всички публикувани монети описани в най-авторитетните световни издания, така и много непубликувани досега монетни типове открити по нашите земи. Каталогът ще се състои от няколко тома и ще обхваща периода от първите монетни образци от Римската република до император Анастасий І (495 год.).

          Монетите на всеки император ще бъдат разпределени в три групи: злато, сребро и монети от неблагороден метал. При всяка група монетите ще бъдат описвани по номинал в низходящ ред. Например при ранните императори за монетите от неблагороден метал описанието ще бъде в следният ред: медалион, сестерция, дюпондий, ас, семис, тремис. При късните императори се появяват много разновидности върху реверса на монетата, обуславящи се от появата на надпис в основата на монетата като знак за монетарница, както и символи и букви в различни части на полето на монетата. Създадена е нова формула, по която колекционерът лесно да може да определи всяка една разновидност на този тип монети и да се осведоми за степента на нейната рядкост.

          Описанието на всяка една монета в каталога включва годината на издаването й, лицев надпис, лицев монетен тип, монетарница, реверсен надпис, реверсен монетен тип, източник на информация, степен на рядкост и цена.

          Степента на рядкост както и в каталога "Гръцки императорски монети" варира от R1 до R10 и е съгласувана със степента на рядкост представена най-голямото и авторитетно издание Roman Imperial Coins. Всеки монетен тип ще бъде придружен от снимков материал.

Очаква се първият том на този каталог да излезе през 2009 година.

 

Гръцки императорски монети 4 том

 

AverseReverse

          Това е най-трудния за издаване том поради специфичността на монетния материал - псевдоавтономното монетосечене на римските градове на територията на Балканския полуостров. Досега е събран и продължава да се събира нумизматичен материал за изготвянето на този том. Събрани са хиляди монети като снимков материал, който ще бъде обработен и издаден с помощта на Ставри Топалов - един от най-добрите специалисти в областта на тракийското и гръцко монетосечене.

          Очаква се четвърти том на Гръцки императорски монети да бъде издаден след 2009 година.

Ставри Топалов

AverseReverse          До края на 2007 година ще излезе новата му книга "Монетосеченето на черноморския град Аполония Понтика. Приноси към проучване монетосеченето но града VІ - век пр. Хр. Състои се от две части - общо 800 страници, 150 стр. на английски и каталог на типовете монети както и каталог на римските монети.

          В момента под печат са 3 книги: "Към политическата история на Одриското царство от края на VІ до средата на ІV век пр. ХР." Част 1 . "Приносни резултати от проучване монетосеченето на Одриските владетели и градовете от южните тракийски крайбрежия". Част 2 "Приноси към проучване възникването на ранното Одриско царство и политиката на одриските владетели за превръщането му в обединяващо съседните тракийски племена Тракийско царство". В част 1 са дадени всички типове одриски племенни и владетелски монети,. техните различни варианти на изпълнение, пренасечени и контрамаркирани монети, както и монетите на градовете от тракийските крайбрежия, на които са поставени изображения и допълнителни символи от монетосеченето на одриските владетели от същото общо 800 страници.

          Пред печат е и книгата "Принос към проучване използваните и вероятно използваните предметоподобни форми на средства за размяна от земите на древна Тракия през първото хилядолетие пр. Хр. Лятите монети-стрели на Аполония понтика VІІ - V век пр. Хр."

Господин Жеков, Нина Христова

AverseReverseСлед успешните издания на монетните корпуси на Марцианопол и Сердика в момента авторите работят по новият си проект - Монетосеченето в Долна Мизия І - ІІІ век. Никополис ад Иструм. Той ще включва монетосеченето на гръцки императорски монети на монетарницата осъществила вероятно най-изобилното монетосечене в Долна Мизия.

Най-вероятно корпусът ще излезе през 2008 година.

 

Стоян Авдев

Авторът работи по тема „Византийските златни перпери – хронологическа класификация и каталог”. В нея ще бъдат подробно разгледани всички аспекти перперовото монетосечене от периода 1092-1367 година. Специално внимание ще бъде обърнато на венецианските и на генуезките имитационни перпери от първата половина на ХІІІ век, неправилно отнасяни към никейския император Йоан ІІІ Дука Ватаци, както и на генуезките имитационни перпери от времето на Палеолозите. Ще бъде направен и списък на повече от 220 съкровища с перпери, намерени на територията на България, Румъния, Турция, Гърция, Македония, Босна, Украйна, Молдова и Грузия. Каталогът ще представлява серия от описания на всички типове перпери и на техните най-разпространени варианти, придружени с представителни илюстрации. Обемът ще бъде около 250-300 страници, а срокът на издаване – до средата на 2008 година.

 

 

Росен Кожухаров

AverseReverseАвторът работи по допълване и усъвършенстване на своя научен труд "Псевдоавтономното монетосечене на Никополис ад Иструм". Това е монетарницата издала най-много псевдоавтономни монетни типове в Долна Мизия. Обособена като отделна студия книгата ще излезе най-вероятно през 2008 година.

 

logoAbout Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | © 2007 ADICOM Publishers