Varbanovbooks.com

Dealers |
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

МАКЕДОНИЯ

logo

ЧЕТВЪРТА МАКЕДОНСКА ОБЛАСТ

(македон коинон)

Macedonia. . . . . . . Единствено Четвърта македанска област издава монети с образа на императори върху лицевата част на монетата през Римския императорски период – от началото на І до средата на ІІІ век. Първият император, издал монети със своя лик тук, е Август, а последният – Требониан Гал.

. . . . . . . В четвърта македонска област се издават и обраничен брой автономни монети. Такива монети се издават и в Първа и Втора македонска област. Досега не са известни монети от Трета македонска област.

АМФИПОЛИС

Amphipolis         Античен град в Македония, на територията на днешна Гърция, разположен на устието на река Струма, недалеко от залива Стримоникос на Егейско море. Издава гръцки императорски монети в продължение на три века. Първият император, издал монети със своя лик тук, е Август, а последният – Галиен, издал ограничено количество монети с образа на своята съпруга Салонина.

АПОЛОНИЯ

Apollonia                Античен град в Македония, на територията на днешна Албания, разположен на Адриатическия бряг до устието на река Вьоса. Основан през 588 пр. Хр. от гръцки колонисти. През 229 пр. Хр. попада под контрола на Римската република. През 148 пр. Хр. Аполония става част от римската провинция Македония. По време на римското управление градът процъфтя-ва и става важен икономически и политически център. Упадъкът му започва през 3-ти век сл. Хр. след унищожително земетресение, което променя устието на река Вьоса.

ДИУМ

Dium         Античен град на територията на Република Гърция. Разположен близо до днешния град Катерини, между залива Термаикос на Егейско море и подножието на планината Олимп. Този град няма автономно монетосечене, но за сметка на това в продължение на три века издава гръцки императорски монети. Първият император, издал монети със своя образ в Дион, е Август, а последните монети на градската управа са с лика на император Галиен и малки серии монети с образа на съпругата му Салонина.

ЕДЕСА

Edessa         Античен град на територията на днешна Гърция, намиращ се до днешния град Едеса, разположен в източното подножие на планината Вернон, югозападно от залива Термаикос на Егейско море.

         Местната управа придбива правото на собствено монетосечене, като издава гръцки императорски монети в продължение на три века – от времето на импера-тор Август до управлението на император Галиен.

КАСАНДРЕЯ

Cassandreia         Античен град на територията на днешна Гърция, разположен на полуостров Халкидики, между заливите Термаикос и Касандра на Егейско море.
         До Римския императорски период издава ограничено количество псевдоавтономни монети. Първият император, чийто лик е изобразен върху монетите на Касандрия, е Клавдий, а последният – Филип І.

ПЕЛА

Pella         Античен град на територията на съвременна Гърция, разположен на десетина километра източно от град Едеса (виж справката за град Едеса).

         Градската управа на Пела получава правото на собствено монетосечене, което тя упражнява в продължение на два века и половина. Първият император, чийто лик присъства върху монетите на Пела, е Август, а последният – Филип ІІ.

СТОБИ

Stobi         Античен град на територията на днешна Република Македония, разположен в долината на река Вардар, където река Черна се влива в река Вардар.

         Управата на Стоби издава ограничено количество автономни бронзови монети. Получава правото на собствено монетосечене при император Веспасиан и упражнява това си право в продължение на два века, като последният император, чийто лик се открива върху монетите на Стоби, е Елагабал.

 
ТЕСАЛОНИКА

Thessalonica         Античен град на територията на днешна Република Гърция, намиращ се до съвременния град Тесалоники (Солун), разположен край Солунския залив на Егейско море. Основан от Александър Македонски, който му дава името на сестра си Тесалоники.

        Важен пристанищен, търговски и културен център, Тесалоника е безспорно градът с най-изобилно монетосечене  в Македония. Още по времето на Юлий Цезар градската управа издава монети с неговия лик. Първият император, чийто лик фигурира върху монетите на Тесалоника, е Август, а последният – Галиен. Освен монети с образи на императорите, градската управа издава и много монети на членове на техните фамилии. Нерядко могат да се срещнат и монети, върху лицевите страни на които са изобразени ликовете на императора и член на неговата фамилия.

ФИЛИПИ

Philippi    Античен град на територията на съвременна Гърция, разположен до селището Ракча, недалеко от град Драма.
        До римския императорски период градската управа на Филипи издава златни, сребърни и бровзови автономни монети. Август е първият император, чийто лик е изобразен върху монетите на Филипи. До император Каракала градската управа издава монети с образите на повечето императори, управлявали през този период. След Каракала единствено император Галиен издава ограничено количество монети, след което монетарницата на Филипи преустановява своята дейност.

 
logoAbout Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us |© 2007 ADICOM Publishers