Varbanovbooks.com

Dealers |
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

ТРАКИЙСКИ ОСТРОВИ

logo

ИМБРОС

Coin of ImbrosОстров в Егейско море, близо до Дарданелите, в наши дни територия на Република Турция. Започва издаване на ограничено количество автономни монети около 350 год. пр. Хр. През римския императорси период единствено Август издава малко количество монети със своя лик.

САМОТРАКИ

          

Остров в Егейско море, в наши дни територия на Република Гърция. Започва издаване на автонмни монети около 280 год. пр. Хр. През римския императорски период единствено Адриан издава ограничено количество монети със своя лик.

ТАСОС

Coin of Thasos

         Остров в Егейско море, от групата на Тракийските острови. В наши дни територия на Република Гърция. Началото на издаване на монети датира около V в. пр. Хр. До римския императорски период тук се издават златни, сребърни и бронзови монети. През императорския период ограничено количество монети със своя лик тук издават Адриан, Каракала и Гета.

logoAbout Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us |© 2007 ADICOM Publishers