Varbanovbooks.com

Dealers |
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

ТРАКИЙСКИ ХЕРСОНЕС

logo

ЕЛЕОС 

Coin of Elaeos

         Град в най-южната част на Тракийски Херсонес – полуостров до Дарданелския проток. Основан около ІV в. пр. Хр., сече сребърни монети до Императорския период.

Единственият император, издал малки серии провинциални монети, е Комод.

СЕСТОС

Coin of Sestos          Античен град в южната част на Тракийски Херсонес – полуостров до Дарданелския проток. Градът се намирал на север от градовете Елеос и Цела. Основан около ІV в. пр. Хр. До Императорския период градът издава сребърни и бронзови автономни монети. Завладян от римляните, получава право на собствено монетосечене. Първите монети с императорски лик се издават в средата на І век, по времето на Нерон, като в продължение на два века до времето на Филип ІІ продължават да се издават неголеми серии от ограничен брой монетни типове.

ЦЕЛА

Coin of Coela         Град в южната част на Тракийски Херсон – полуостров до Дарданелския проток. Още през ІV в. пр. Хр. издава златни и сребърни монети с лика на Александър ІІІ (336-323 год. пр. Хр.). В началото ІІ век сл. Хр. получава от Рим право на автономно монетосечене, което упражнява в продължение на повече от 150 години.
         Първият император, издал монети със своя лик в Цела, е Адриан, а последният – Галиен.

 

 

 

logoAbout Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us |© 2007 ADICOM Publishers